Selected American media coverage of the 2008 U.S. presidential election - a critical discourse analysis = Phân tích diễn ngôn phê phán tin tức của báo chí Mỹ về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.

Đương kim tổng thống Mỹ Obama bước vào cuộc tranh cử quyết liệt với nhiều lợi thế: cử tri thích cá tính của ông, nhiều cử tri trung thành đứng về phía ông, thậm chí ngay cả khi họ đánh giá thấp ông trong việc giải quyết tình hình kinh tế bất ổn của Mỹ...

Title: Selected American media coverage of the 2008 U.S. presidential election - a critical discourse analysis = Phân tích diễn ngôn phê phán tin tức của báo chí Mỹ về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15
Authors: Nguyễn, Hòa, Supervisor
Lê, Thị Ngọc Anh
Keywords: Phân tích diễn ngôn
Tiếng Anh
Báo chí
Bầu cử Tổng thống Mỹ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHNN
Abstract: 36 p. + CD-ROM
M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40117

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đại diện giữa vợ chồng trong quan hệ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện hành : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03

Biện pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh tỉnh Thái Nguyên) : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 04