Selected American media coverage of the 2008 U.S. presidential election - a critical discourse analysis = Phân tích diễn ngôn phê phán tin tức của báo chí Mỹ về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.

Đương kim tổng thống Mỹ Obama bước vào cuộc tranh cử quyết liệt với nhiều lợi thế: cử tri thích cá tính của ông, nhiều cử tri trung thành đứng về phía ông, thậm chí ngay cả khi họ đánh giá thấp ông trong việc giải quyết tình hình kinh tế bất ổn của Mỹ...

Title: Selected American media coverage of the 2008 U.S. presidential election - a critical discourse analysis = Phân tích diễn ngôn phê phán tin tức của báo chí Mỹ về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15
Authors: Nguyễn, Hòa, Supervisor
Lê, Thị Ngọc Anh
Keywords: Phân tích diễn ngôn
Tiếng Anh
Báo chí
Bầu cử Tổng thống Mỹ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHNN
Abstract: 36 p. + CD-ROM
M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40117

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016