Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Trần, Thị Phương HiềnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tài sản;Tội lừa đảoIssue Date: 2007Publisher: Khoa LuậtAbstract: 105 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình t (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51471Appears in Collections:LAW - Master Theses