Bài đăng

Cổ sinh thái học

Hình ảnh
tháng 2 07, 2018 Cổ sinh thái học
Cổ sinh thái học là khoa học nghiên cứu các sinh vật hóa thạch và mối quan hệ của chúng với môi trường cổ. Cổ sinh thái học sử dụng các dữ liệu hóa thạch và á hóa thạch để khôi phục lại các hệ sinh thái trong quá khứ. Nó liên quan đến nghiên cứu các sinh vật hóa thạch và các dấu vết của chúng như chu trình sống, hoạt động sống, môi trường sống và điều kiện chết và chôn vùi của chúng. Vì vậy, mục đích của cổ sinh thái học là khôi phục lại một mô hình chi tiết nhất có thể về môi trường sống của các loài sinh vật để lại di tích hóa thạch; Để khôi phục lại điều kiện môi trường sống đó cần quan tâm đến sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố môi trường (nhiệt độ, nguồn thức ăn, mức độ chiếu sáng…). Nghiên cứu cổ sinh thái có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy rất nhiều về khía cạnh tự nhiên của lịch sử phát triển của Trái đất như điều kiện gió, khí hậu, nhiệt độ, và hoạt động của đại dương.

Title: Cổ sinh thái họcAuthors: Nguyễn, Thùy DươngKeywo…

Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Title: Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trịnh, Quốc ToảnKeywords: Hình phạt bổ sung;Luật hình sự;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 284 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16195Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Trần, Thị Phương HiềnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tài sản;Tội lừa đảoIssue Date: 2007Publisher: Khoa LuậtAbstract: 105 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình t (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51471Appears in Collections:LAW - Master Theses

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Dương, Mai AnhKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Kháng cáoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã nêu ra được những vấn đề lý luận chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm thông qua việc phân tích khái niệm, ý nghĩa và đối tượng, nội dung, thủ tục của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. - Luận văn cũng nêu ra quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ở luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới, qua đó có thể thấy được điểm giống và khác nhau giữa quy định của luật tố tụng hình sự các nước so với luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Luận văn cũng đã làm rõ, đi sâu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm từ đó đánh giá những điểm thay đổi đã làm được so với Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần bổ sung, sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng hình s…

Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Title: Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhAuthors: Lê Ngọc HuânKeywords: Luật hiến pháp;Luật hành chính;Công chứcIssue Date: 2017Publisher: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn cấp huyện, đánh giá được thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ đó luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện nói chung và trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói riêng.Description: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60216Appears in Collections:LAW - Master Theses

Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM

Nhãn tháng 11 28, 2017 Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM Title: Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM: Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02Authors: Nguyễn, Xuân Thành,Keywords: Mưa hạn mùa;Mô hình CCAIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Nội dung của luận văn này nhằm đánh giá khả năng mô phỏng trường mưa của mô hình khí quyển bảo giác lập phương (CCAM) và thử nghiệm ứng dụng mô hình này vào dự báo mưa hạn mùa. Các số liệu tái phân tích, số liệu dự báo từ hệ thống dự báo khí hậu (CFS), số liệu dự báo từ Viện nghiên cứu Khí hậu và Xã hội Quốc tế (IRI) được sử dụng làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu (ICBC). Các thử nghiệm của luận văn được chia thành hai phần chính bao gồm: Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình CCAM với ICBC từ số liệu tái phân tích CFS; và ứng dụng mô hình CCAM vào dự báo khí hậu hạn mùa với các độ phân giải lần lượt là 1 độ, 0.25 độ, và 0.08 độ …

Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt Nam

Hình ảnh
Title: Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt NamAuthors: Lê, Văn ThăngKeywords: Môi trường;Nuôi trồng thủy sản;Miền Trung;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Cho đến nay, giới hạn khu vực miền Trung đã được nhiều tác giả xác định khác nhau, với tác giả bài viết, xác định khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy khu vực nghiên cứu đi từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận.Description: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20723Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)