Bài đăng

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Title: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Authors: Hoàng, Thị Thơ, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy AnhKeywords: Phật giáo;Triết học;Đời sống tinh thần;Nhật bảnIssue Date: 2009Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 205 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản. Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học - tôn giáo trong ha (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34812Appears in Collections:USSH - Dissertations

Tìm hiểu sinh hoạt tín ngưỡng của lễ hội chùa Nành - Gia Lâm - Hà Nội : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Tìm hiểu sinh hoạt tín ngưỡng của lễ hội chùa Nành - Gia Lâm - Hà Nội : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Nguyễn, Vũ Hảo , người hướng dẫn
Nguyễn, Quang NinhKeywords: Chùa;Tín ngưỡng Mẫu;Lễ hội;Phật giáoIssue Date: 2011Publisher: Đại học KHXH&NVAbstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học-- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày khái lược về chùa Nành và các hình thức tín ngưỡng Mẫu qua lễ hội chùa Nành, Gia Lâm, Hà Nội. Khái lược về tín ngưỡng Mẫu và hình thức tín ngưỡng Mẫu qua lễ hội chùa Nành phản ánh truyền thống văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt vùng đồn (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35836Appears in Collections:USSH - Master Theses

Phương thức báo hiếu

Title: Phương thức báo hiếuAuthors: Đỗ, Phương MaiKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2015Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Phúc thay, hiếu kính Mẹ. Phúc thay, hiếu kính Cha. Trong Kinh Hạnh phúc, đức Phật cũng dạy việc hiếu kính cha mẹ không chỉ là một loại hạnh phúc mà còn là một thứ hạnh phúc tốt lành nhất trong các hạnh phúc của con người.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật giáo. Số 4. Năm 2015. 4tr. TNS158URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55853Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc

Title: Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúcAuthors: Nguyễn, Thế ĐăngKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2013Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Cũng cùng một đời sống, cùng hít thở không khí, cùng ăn uống ngủ nghỉ, cùng một sinh hoạt của cuộc sống con người, thế mà chúng ta thấy có một sự khác biệt lớn lao giữa một người sống được đạo Phật và một người thường tục. Người sống được đạo Phật thì mãn nguyện, không lo sầu, thảnh thơi, thanh tịnh, tự do và an lạcDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1/2013 ; 3 tr. ; TNS07768URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56093Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Lời nguyền nhân quả

Title: Lời nguyền nhân quảAuthors: Tân NghĩaKeywords: Phật giáo;Văn hóa Phật giáo;Lời nguyền nhân quảIssue Date: 2016Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáoAbstract: Bài viết bàn về lẽ nhân quả, có người chia sẻ phần ăn cho người đói, chia se áo cho người không có đồ mặc, ... cuối cùng có đem lại quả tốt hay không? có người làm nhieeuif điều tốt lại bệnh, thiếu thốn. Có người làm điều xấu lại khỏe mạnh, đầy đủ. Vậy ta nên kết luận thế nào? Bài báo này giải đáp câu trả lời đó.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 10/2016 ; 3 tr. ; TNS11248URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58605Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết

Title: Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyếtAuthors: Nguyễn, Mạnh HùngKeywords: Phật giáo;Kinh phápIssue Date: 2016Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáoAbstract: Bài báo viết về việc nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết để ngộ ra được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Nghe thuyết pháp hay nghe pháp thuyết là để bổ sung cho tâm hồn sự lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.Description: Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 10/2016 ; 2 tr. ; TNS11250URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58606Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Văn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

Title: Văn hóa dân gian làng Cảnh Dương : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Phùng, Thị LoanKeywords: Làng Cảnh Dương;Việt Nam học;Văn hóa dân gianIssue Date: 2009Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: Khảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đóDescription: 126 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58498Appears in Collections:IVIDES - Master Theses