Bài đăng

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Dương, Mai AnhKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Kháng cáoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã nêu ra được những vấn đề lý luận chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm thông qua việc phân tích khái niệm, ý nghĩa và đối tượng, nội dung, thủ tục của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. - Luận văn cũng nêu ra quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ở luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới, qua đó có thể thấy được điểm giống và khác nhau giữa quy định của luật tố tụng hình sự các nước so với luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Luận văn cũng đã làm rõ, đi sâu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm từ đó đánh giá những điểm thay đổi đã làm được so với Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần bổ sung, sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng hình s…

Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Title: Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhAuthors: Lê Ngọc HuânKeywords: Luật hiến pháp;Luật hành chính;Công chứcIssue Date: 2017Publisher: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn cấp huyện, đánh giá được thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ đó luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện nói chung và trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói riêng.Description: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60216Appears in Collections:LAW - Master Theses

Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM

Nhãn tháng 11 28, 2017 Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM Title: Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM: Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02Authors: Nguyễn, Xuân Thành,Keywords: Mưa hạn mùa;Mô hình CCAIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Nội dung của luận văn này nhằm đánh giá khả năng mô phỏng trường mưa của mô hình khí quyển bảo giác lập phương (CCAM) và thử nghiệm ứng dụng mô hình này vào dự báo mưa hạn mùa. Các số liệu tái phân tích, số liệu dự báo từ hệ thống dự báo khí hậu (CFS), số liệu dự báo từ Viện nghiên cứu Khí hậu và Xã hội Quốc tế (IRI) được sử dụng làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu (ICBC). Các thử nghiệm của luận văn được chia thành hai phần chính bao gồm: Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình CCAM với ICBC từ số liệu tái phân tích CFS; và ứng dụng mô hình CCAM vào dự báo khí hậu hạn mùa với các độ phân giải lần lượt là 1 độ, 0.25 độ, và 0.08 độ …

Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt Nam

Hình ảnh
Title: Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt NamAuthors: Lê, Văn ThăngKeywords: Môi trường;Nuôi trồng thủy sản;Miền Trung;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Cho đến nay, giới hạn khu vực miền Trung đã được nhiều tác giả xác định khác nhau, với tác giả bài viết, xác định khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy khu vực nghiên cứu đi từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận.Description: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20723Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Control oof critical coupling in 3x3 MMI couplers based on optical micro-ring resonators and applications to selective wavelength switching, modulation, amplication and oscillation

Title: Control oof critical coupling in 3x3 MMI couplers based on optical micro-ring resonators and applications to selective wavelength switching, modulation, amplication and oscillationAuthors: Le, Trung ThanhKeywords: Integrated optics;Coupled resonators;Multimode Interference Coupler;Coupling Matrix;Numerical SimulationIssue Date: 2017Publisher: The University of Da NangSeries/Report no.: Journal of Science and Technology;No. 6 (115).2017Abstract: Micro-ring resonator using 3x3 Multimode Interference (MMI) couplers or 3x3 planar directional coupler is a promising component for a new generation of functional optic devices such as switches, modulators and laser oscillators, which employ smaller applied voltages for control. In order to achieve these functional devices, means for voltage control of the coupling between the waveguides and the resonator is required. This paper presents a method of controlling the coupling coefficients to meet the critical coupling of 3x3 mic…

Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structures

Title: Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structuresAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EITIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Applied Engineering ResearchSeries/Report no.: ;Vol.12, No. 13 (2017)Abstract: We propose a new structure for creating the Fano resonance and electromagnetically induced transparency couplers. The structure is based on 4x4 multimode interference couplers. The proposed devides have advantages of compactness, large tolerance fabrication. The tranfer matrix method (TMM) and numerical methods are used for analytical analysis and design of the device.Description: p. 3784-3788URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60473ISSN: 0973-4562Appears in Collections:IS - Papers

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Dương, Mai AnhKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Kháng cáoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã nêu ra được những vấn đề lý luận chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm thông qua việc phân tích khái niệm, ý nghĩa và đối tượng, nội dung, thủ tục của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. - Luận văn cũng nêu ra quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ở luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới, qua đó có thể thấy được điểm giống và khác nhau giữa quy định của luật tố tụng hình sự các nước so với luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Luận văn cũng đã làm rõ, đi sâu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm từ đó đánh giá những điểm thay đổi đã làm được so với Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần bổ sung, sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng hình s…