Bài đăng

Trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng đối với khoản nợ phát sinh từ hành vi pháp lý do một bên vợ hoặc chồng thực hiện : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03

Title: Trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng đối với khoản nợ phát sinh từ hành vi pháp lý do một bên vợ hoặc chồng thực hiện : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03Authors: Vũ, Khánh NgânKeywords: Trách nhiệm liên đới;Vợ chồng;Khoản nợ phát sinh;Hành vi pháp lýIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 87 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54200Appears in Collections:LAW - Master Theses

Hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai năm 2013 từ thực tiễn hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 30

Title: Hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật đất đai năm 2013 từ thực tiễn hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 30Authors: Nguyễn, Thị Minh ChiếnKeywords: Hòa giải;Tranh chấp đất đai;Năm 2013;Huyện Đông AnhIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 93 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54205Appears in Collections:LAW - Master Theses

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03

Title: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03Authors: Vũ, Đỗ Thu TrangKeywords: Vốn;Quyền sử dụng;Đất;Tài sản;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54208Appears in Collections:LAW - Master Theses

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA

Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEAAuthors: Trần Đông Anh
Trịnh Tam Kiệt
Phan Hữu TônKeywords: Nuôi trồng và chọn tạo giống nấm rơm;Volvariella volcacea;AP- PCRIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;4Abstract: Trong sản xuất nuôi trồng và chọn tạo giống nấm rơm ưu thế lai, nghiên cứu các đặc tính sinh học của từng chủng và đa dạng di truyền giữa chúng đóng vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng nấm và sự thành công trong công tác chọn tạo giống. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nấm rơm Volvariella volcacea là loài đồng tản sơ cấp, có mũ nấm rộng, có tốc độ mọc nhanh, có khả năng hình thành hậu bào tử. Nó có thể mọc tốt ở 43 độ C nhưng không thể chịu được nhiệt độ lạnh dưới 10 độ C (S. T. Chang, 1978). Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, sử dụng kỹ thuật AP- PCR đã thu được sự đa hìn…

INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASES

Title: INHIBITORY EFFECTS OF SEVERAL FLAVONOIDS AND TRITERPENES ON THE ACTIVITIES OF HYALURONIDASESAuthors: Trinh Tam Kiet
Doan Van Ve
C.Pfeiffe
Trinh Tam Bao
C.HertweckKeywords: Hyaluronan (HYA);HYALURONIDASESIssue Date: 2008Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh họcSeries/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;4Abstract: Tác dụng của một vài flavonoid kìm hãm hyaluronidase, trên hoạt tính của hyaluronate lyase cùng với những hoạt chất triterpenoid được tách chiết từ nấm Ganoderma sp., Amauroderma sp., Auricularia sp., ... của Việt Nam đã được khảo nghiệm. Khả năng kìm hãm hyaluronatlyase cao nhất ở hoạt chất tách chiết từ nấm Ganoderma sp. và Amauroderma sp. (100%), sau đó tới Cortinarius sp. (94%), Auricularia polytricha (85%), Irpex flavus (84%), Agrocybe sp. (83%), Auricularia delicata (82%) và Ganoderma lucidum (78%). Hơn 10 loài còn lại tỏ ra không có hoặc có tác dụng kìm hãm rất yếu. Tác dụng kìm hãm của Ganoderic a…

Nghiên cứu Vô tuyến nhận thức hợp tác cảm nhận phổ trong môi trường pha đinh : Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông: 62 52 02 08

Trên kênh cảm nhận, luận án đã đề xuất phương pháp phát hiện và loại bỏ các CR bị ảnh hưởng của pha đinh che khuất tương quan dựa trên phương pháp đánh giá ma trận hiệp phương sai. Trên kênh thông báo, luận án đề xuất tái sử dụng các CR bị ảnh hưởng của pha đinh sâu và bị loại bỏ ra khỏi quá trình cảm nhận hợp tác làm nút chuyển tiếp hỗ trợ các CR chuyển thông tin cảm nhận đến FC. Đồng thời, luận án cũng đề xuất thuật toán giới hạn số lượng người tham gia hợp tác cảm nhận để giảm overhead mà vẫn đảm bảo được hiệu năng phát hiện của hệ thống vô tuyến nhận thức. Đối với ảnh hưởng của pha đinh Suzuki lên hiệu năng phát hiện phổ cục bộ, luận án đã đề xuất phương pháp tính toán xác suất phát hiện ở dạng đóng sử dụng hàm xấp xỉ Gauss - Hermite. Khi so sánh với phương pháp khác, đề xuất của luận án cho phép tính nhanh hơn và ít phức tạp hơn. Đối với cải thiện hiệu năng cảm nhận hợp tác trong môi trường pha đinh Suzuki trong kênh thông báo, luận án đã đề xuất phương pháp tái sử dụng các CR bị…

Mô phỏng và tối ưu hóa vi gắp có cảm biến dùng để thao tác với các vi vật thể : Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử: 62 52 02 03

Nâng cấp và xây dựng mô hình mô phỏng hoàn chỉnh cho hệ thống vi gắp nhiệt điện silic-polyme tích hợp cảm biến với cấu trúc 3D và mô hình chuyển đổi năng lượng có đủ hai cơ chế (từ điện năng thành nhiệt năng và từ nhiệt năng thành cơ năng) như hoạt động thực tế của vi gắp. • Tính toán được công thức tổng quát cho hệ thống vi gắp theo mô hình nhiệt học và mô hình cơ học cổ điển. Kết quả này được so sánh, đối chiếu và xác nhận tính phù hợp với kết quả của phương pháp mô phỏng và đo đạc thực nghiệm trên phiên bản vi gắp đã chế tạo. • Tối ưu cấu trúc vi gắp nhiệt điện silic-polyme tích hợp cảm biến để giảm nhiệt độ và công suất hoạt động chỉ với một số thay đổi nhỏ về cấu trúc và cơ chế phân bố nhiệt. Kết quả cho thấy đã giảm được 65% nhiệt độ tại điểm cực đại và giảm 50% công suất tiêu thụ, trong khi giữ nguyên được giá trị chuyển vị so với cấu trúc ban đầu. Đặc biệt, nhiệt độ tại đầu kẹp đã giảm xuống gần với nhiệt độ phòng, có nghĩa là vi gắp này sẽ phù hợp với hầu hết các …