Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt Nam

  Kết quả hình ảnh cho nuôi trồng thủy sản miền Trung                          Title: Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt Nam
Authors: Lê, Văn Thăng
Keywords: Môi trường;Nuôi trồng thủy sản;Miền Trung;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Cho đến nay, giới hạn khu vực miền Trung đã được nhiều tác giả xác định khác nhau, với tác giả bài viết, xác định khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy khu vực nghiên cứu đi từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận.
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20723
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA