Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Dương, Mai AnhKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Kháng cáoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã nêu ra được những vấn đề lý luận chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm thông qua việc phân tích khái niệm, ý nghĩa và đối tượng, nội dung, thủ tục của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. - Luận văn cũng nêu ra quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ở luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới, qua đó có thể thấy được điểm giống và khác nhau giữa quy định của luật tố tụng hình sự các nước so với luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Luận văn cũng đã làm rõ, đi sâu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm từ đó đánh giá những điểm thay đổi đã làm được so với Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần bổ sung, sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng hình s…

Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Title: Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhAuthors: Lê Ngọc HuânKeywords: Luật hiến pháp;Luật hành chính;Công chứcIssue Date: 2017Publisher: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn cấp huyện, đánh giá được thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ đó luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện nói chung và trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói riêng.Description: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60216Appears in Collections:LAW - Master Theses

Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM

Nhãn tháng 11 28, 2017 Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM Title: Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM: Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02Authors: Nguyễn, Xuân Thành,Keywords: Mưa hạn mùa;Mô hình CCAIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Nội dung của luận văn này nhằm đánh giá khả năng mô phỏng trường mưa của mô hình khí quyển bảo giác lập phương (CCAM) và thử nghiệm ứng dụng mô hình này vào dự báo mưa hạn mùa. Các số liệu tái phân tích, số liệu dự báo từ hệ thống dự báo khí hậu (CFS), số liệu dự báo từ Viện nghiên cứu Khí hậu và Xã hội Quốc tế (IRI) được sử dụng làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu (ICBC). Các thử nghiệm của luận văn được chia thành hai phần chính bao gồm: Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình CCAM với ICBC từ số liệu tái phân tích CFS; và ứng dụng mô hình CCAM vào dự báo khí hậu hạn mùa với các độ phân giải lần lượt là 1 độ, 0.25 độ, và 0.08 độ …

Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt Nam

Hình ảnh
Title: Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt NamAuthors: Lê, Văn ThăngKeywords: Môi trường;Nuôi trồng thủy sản;Miền Trung;Việt NamIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Cho đến nay, giới hạn khu vực miền Trung đã được nhiều tác giả xác định khác nhau, với tác giả bài viết, xác định khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy khu vực nghiên cứu đi từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận.Description: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20723Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Control oof critical coupling in 3x3 MMI couplers based on optical micro-ring resonators and applications to selective wavelength switching, modulation, amplication and oscillation

Title: Control oof critical coupling in 3x3 MMI couplers based on optical micro-ring resonators and applications to selective wavelength switching, modulation, amplication and oscillationAuthors: Le, Trung ThanhKeywords: Integrated optics;Coupled resonators;Multimode Interference Coupler;Coupling Matrix;Numerical SimulationIssue Date: 2017Publisher: The University of Da NangSeries/Report no.: Journal of Science and Technology;No. 6 (115).2017Abstract: Micro-ring resonator using 3x3 Multimode Interference (MMI) couplers or 3x3 planar directional coupler is a promising component for a new generation of functional optic devices such as switches, modulators and laser oscillators, which employ smaller applied voltages for control. In order to achieve these functional devices, means for voltage control of the coupling between the waveguides and the resonator is required. This paper presents a method of controlling the coupling coefficients to meet the critical coupling of 3x3 mic…

Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structures

Title: Fano resonance and EIT like effect based on 4x4 multimode interferance structuresAuthors: Le, Duy Tien
Le, Trung ThanhKeywords: Multimode interference couplers;silicon wire;CMOS technology;optical coupler;Fano resonance;EITIssue Date: 2017Publisher: International Journal of Applied Engineering ResearchSeries/Report no.: ;Vol.12, No. 13 (2017)Abstract: We propose a new structure for creating the Fano resonance and electromagnetically induced transparency couplers. The structure is based on 4x4 multimode interference couplers. The proposed devides have advantages of compactness, large tolerance fabrication. The tranfer matrix method (TMM) and numerical methods are used for analytical analysis and design of the device.Description: p. 3784-3788URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60473ISSN: 0973-4562Appears in Collections:IS - Papers

Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Dương, Mai AnhKeywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Kháng cáoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn đã nêu ra được những vấn đề lý luận chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm thông qua việc phân tích khái niệm, ý nghĩa và đối tượng, nội dung, thủ tục của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. - Luận văn cũng nêu ra quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ở luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới, qua đó có thể thấy được điểm giống và khác nhau giữa quy định của luật tố tụng hình sự các nước so với luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Luận văn cũng đã làm rõ, đi sâu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm từ đó đánh giá những điểm thay đổi đã làm được so với Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần bổ sung, sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng hình s…

Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Title: Chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhìn từ thực trạng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhAuthors: Lê Ngọc HuânKeywords: Luật hiến pháp;Luật hành chính;Công chứcIssue Date: 2017Publisher: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn cấp huyện, đánh giá được thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ đó luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện nói chung và trên địa bàn huyện Quảng Ninh nói riêng.Description: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60216Appears in Collections:LAW - Master Theses

Phỏng sinh học trong y dược học - Hướng nghiên cứu cần được đẩy mạnh

Title: Phỏng sinh học trong y dược học - Hướng nghiên cứu cần được đẩy mạnhOther Titles: 2017Authors: guyen Thanh Hai, Tung Thanh Bui, Hue Thi Minh PhamIssue Date: 2017Abstract: Phỏng sinh học là một ngành khoa học công nghệ có tính hấp dẫn cao và có tác động lớn tới hầu hết các hoạt động của cuộc sống và sản xuất, từ phát triển sản xuất các thiết bị và đồ dùng dân dụng trên cơ sở các nguyên lý cơ học cổ điển cho đến các lĩnh vực hiện đại như robot, chip điện tử, công nghệ nano ... Trong y dược học, các phương pháp phỏng sinh học cũng có giá trị lớn trong việc phát triển thuốc, phát triển các phương pháp trong chẩn đoán, phòng tránh và điều trị bệnh tật. Ứng dụng phỏng sinh học trong y dược học là một hướng nghiên cứu có rất nhiều triển vọng cả về tính ưu việt, tính khả thi và tính bền vững. Việc xem xét và ứng dụng các phương pháp của ngành phỏng sinh học chắc chắn sẽ tạo ra các tiến bộ mới không chỉ với các phương pháp hiện tại mà cả trong việc cải tiến các phương pháp đ…

Nghiên cứu bào chế viên nén Acid Nicotinic giải phóng kéo dài 24 giờ

Title: Nghiên cứu bào chế viên nén Acid Nicotinic giải phóng kéo dài 24 giờOther Titles: 2017Authors: Phạm Thị Minh Huệ, Bach Van Nguyen, Sonekeo PhommasoneIssue Date: 2017Abstract: Niacin (nicotinic acid) is a highly water-soluble vitamin, which has been used asa lipid-lowering agent. Sustained release (SR) niacin tablet was developed in oder to maintain a constant drug concentration for a specific period of time with minimum side effects. In this study, the once daily extended release matrix tablets of niacin using a hydrophilic polymer of HPMC K100M as matrix excipientwere prepared by wet granulation method. The results of the dissolution study indicate that the release of the drug was found to be dependent on the proportions of HPMC used in the tablets. The dissolution profile of the optimal formula was similar to that of the predict and attained the requirements of USP 37. The dug incorporated in the matrix released by diffusionand fitted the first order kinetic.…

Sàng lọc hợp chất có tác dụng ức chế enzym tyrosinase bằng phương pháp in silico – in vitro

Title: Sàng lọc hợp chất có tác dụng ức chế enzym tyrosinase bằng phương pháp in silico – in vitroOther Titles: 2017Authors: PhạmThế Hải, Yen Bao Ninh, Que Thi Nguyet Do, Huong Thi Thu Le, Giang Thi Huong Nguyen, Loi Duc Vu, Tung Thanh BuiIssue Date: 2017Abstract: Tyrosinase là một đích phân tử quan trọng tham gia vào quá trình hình thành các sắc tố melanin. Ức chế enzym tyrosinase có thể làm hạn chế việc sản sinh quá nhiều các sắc tố melanin từ đó giúp điều trị các rối loạn liên quan đến tăng sắc tố da. Nghiên cứu tìm kiếm hoạt chất có tác dụng ức chế enzym này có ý nghĩa lớn trong khoa học y dược và mỹ phẩm. Trong nghiên cứu này chúng tôi tích hợp phương pháp tính toán lý thuyết (in silico) và thực nghiệm in vitro nhằm tìm kiếm hợp chất có tác dụng ức chế tyrosinase từ cơ sở dữ liệu hóa học Spectrum Collection. Cụ thể, sau khi sàng lọc in silico tìm được19 hợp chất dự đoán có tác dụng ức chế tyrosinase. Dựa trên kết quả này, 4 hợp chất hóa học bao gồm dibenzoylmethan, 2,2…

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Title: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nayAuthors: Nguyễn, Hữu TuấnKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục tố tụng;Tòa án hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16188Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam

Title: Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trịnh, Quốc ToảnKeywords: Hình phạt bổ sung;Luật hình sự;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 284 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16195Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Title: Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)Authors: Nguyen, Thi Hoai
Dang, Tran PhucKeywords: Financial;Management;Securities;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Identifying the situation of risk management in securities companies, and the impact of risks to the securities companies in Vietnam. Applying for a specific case study of effective risk management in Saigon Securities Company. Offering recommendations to the Securities companies when applying risk management system for their business operations.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12930Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016

Title: Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016Authors: Nguyen, Minh Cuong
Nguyen, Thi HienKeywords: Financial Crises;application;predicting crisis;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: The objectives of the research is to determine exact time between when models generated warning signals and when real crises occur as well as application into predicting potential crises in Vietnam in the period 2011- 2016.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12927Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)