Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801

Title: Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Dương, Mai Anh
Keywords: Luật hình sự và tố tụng hình sự;Kháng cáo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Luận văn đã nêu ra được những vấn đề lý luận chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm thông qua việc phân tích khái niệm, ý nghĩa và đối tượng, nội dung, thủ tục của kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. - Luận văn cũng nêu ra quy định về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm ở luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới, qua đó có thể thấy được điểm giống và khác nhau giữa quy định của luật tố tụng hình sự các nước so với luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Luận văn cũng đã làm rõ, đi sâu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm từ đó đánh giá những điểm thay đổi đã làm được so với Bộ luật Tố tụng hình sự 1988, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần bổ sung, sửa đổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2003. - Luận văn đã phân tích, đánh giá thực tiễn thi hành hoạt động kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm, làm rõ những vướng mắc trong quy định của pháp luật, những tồn tại trong thực tiễn áp dụng và nguyên nhân của những vướng mắc, tồn tại đó. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật Tố tụng hình sự, đồng thời đề xuất những giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trên thực tế.
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60129
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016