Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn


Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Trần, Thị Phương Hiền
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tài sản;Tội lừa đảo
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Trình bày các khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam: theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như lịch sử lập pháp hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giới thiệu các hình t (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51471
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA