Đại diện giữa vợ chồng trong quan hệ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện hành : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03

Title: Đại diện giữa vợ chồng trong quan hệ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện hành : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03
Authors: Cao, Thị Mai Hiên
Keywords: Vợ chồng;Quan hệ kinh doanh;Pháp luật hiện hành;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54165
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016