Chữ “Tâm” nhà Phật

Title: Chữ “Tâm” nhà Phật
Authors: Ngô, Thị Lan Anh
Keywords: Phật giáo;Giáo lý
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 1/2008 ; 6 tr. ; TNS07583
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54199
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016