Giảng dạy và học trình độ A1 kỹ năng đọc hiểu tại Trường cao đẳng Y tế Thanh Hoá

Title: Giảng dạy và học trình độ A1 kỹ năng đọc hiểu tại Trường cao đẳng Y tế Thanh Hoá
Other Titles: Teaching and learning skill level A1 comprehension Medical College in Thanh Hoa
Authors: Võ, Thị Quỳnh Như
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Đọc hiểu;Trường cao đẳng;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8992

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 1: QUY TRÌNH SỐ HÓA VĂN BẢN