Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Title: Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Other Titles: Research on teaching and learning French for tourism in French Department of Language and Culture - University of Languages and International Studies- Vietnam National University.
Authors: Bùi, Thị Thu Hương
Keywords: Ngôn ngữ;Phương pháp giảng dạy;Tiếng Pháp;Trường đại học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8987
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Models for an early warning system for Financial Crises and application into predicting crises in Vietnam’s economy in 2011-2016