Nghiên cứu một vài peptid kháng khuẩn từ vi khuẩn lactic

Title: Nghiên cứu một vài peptid kháng khuẩn từ vi khuẩn lactic
Authors: TS. Dương Văn Hợp
Issue Date: 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11177
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 1: QUY TRÌNH SỐ HÓA VĂN BẢN