Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; Vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt Nam

Title: Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; Vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt Nam
Authors: Scott, Steffanie
Keywords: Việt Nam học;Đất đai;Giới tính;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 19 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21487
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay