Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; Vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt Nam

Title: Bàn về sự phức tạp về quan hệ trong từng hộ và giữa các hộ; Vấn đề giới tính trong chính sách đất đai và thực tế ở Việt Nam
Authors: Scott, Steffanie
Keywords: Việt Nam học;Đất đai;Giới tính;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 19 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21487
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA