Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Title: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03
Authors: Vũ, Đỗ Thu Trang
Keywords: Vốn;Quyền sử dụng;Đất;Tài sản;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54208
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA