Nghiên cứu vai trò của văn hoá đối với việc hoạch định chính sách đối ngoại: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam

Title: Nghiên cứu vai trò của văn hoá đối với việc hoạch định chính sách đối ngoại: Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam
Authors: Walsh, Patrick F.
Keywords: Việt Nam học;Văn hoá;Chính sách đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20318
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA